Romania

DESPRE PROIECT

DE CE PROIECTUL MY FUTURE?

 • Ce carieră mi se potrivește?
 • Ce meserii se vor căuta în viitor?
 • Unde pot găsi suport pentru a lua decizia potrivită privind cariera mea?
 • Ce consilier mi-ar plăcea să mă ajute?

Sunt întrebări la care fiecare persoană trebuie să găsească răspunsul potrivit, la un moment dat.

DE CE? Pentru că mediul tehnologic actual, cu o dezvoltare fără precedent, obligă sistemele de educație să se reorganizeze, să se re-creeze pentru a asigura adaptarea cât mai eficientă la cerințele mereu în schimbare de pe piața muncii.

Viitorul cere abordări noi ale educației, dar deopotrivă ale consilierii carierei elevilor/tinerilor, pentru a răspunde cât mai prompt, lucid și adecvat la piața forței de muncă în mișcare.

Proiectul sprijină școala ca instituție să-și intensifice eforturile de a colabora cu mediul din afara ei, de a crea contexte de învățare, informare și consiliere pentru elevi, în acord cu alte instituții de educație, cu furnizori de consiliere vocațională/ profesională de la nivel local, precum și cu agenți economici

Proiectul MY FUTURE este o inițiativă curajoasă a unei echipe internaționale de proiect, la care CMBRAE este partener, ce își propune să creeze noi și inovative instrumente utile în consilierea carierei, în 5 țări europene.

CE ÎȘI PROPUNE PROIECTUL?

Proiectul își propune să dezvolte acțiuni de cooperare internațională în 5 țări partenere (Italia, Marea Britanie, Danemarca, Malta, Romania) cu scopul proiectării și implementării unor servicii de consiliere a carierei pentru elevi, utilizând resurse digitale inovative.

Pareneriatul include universități europene de top, activitatea fiind coordonată de Universitatea din Camerino, una din cele mai vechi universități din lume. De asemenea, o contribuție deosebită și-au adus  Universitatea Derby din UK, respectiv Departamentul de Calitate în Consilierea Carierei, precum și Universitatea din Malta, în special în segmentul de cercetare și elaborare de resurse în domeniul calității în consiliere.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Printre obiectivele acestui proiect se numără explorarea nevoilor emergente ale elevilor și dezvoltarea unor modele inovative bazate pe de resurse digitale în domeniul consilerii și orientării elevilor.

Proiectul urmărește, de asemenea:

 • regândirea cadrului abilităților de management al carierei (Career Management Skills) pentru profesioniști;
 • implementarea unor resurse de învățare moderne pentru profesori și practicieni din domeniul consilierii carierei;
 • dezvoltarea unor teorii și modele noi de evaluare a calității serviciilor de consiliere a carierei elevilor.

6 REZULTATE ALE PROIECTULUI (Intelectual Outputs)

O1- un ghid de dezvoltare a carierei pentru profesori și consilieri

O2- un portal web pentru orientarea carierei elevilor

O3- propuneri pentru îmbunătățirea cadrului calității serviciilor de consiliere privind cariera

O4- o aplicație Web Map– hartă a serviciilor de orientare a carierei la nivel local

O5- aplicație inovativă pentru orientarea carierei elevilor

O6- o platformă e-learning pentru profesori și profesioniști din domeniul orientării carierei

CERCETAREA internațională

Proiectul a inclus o amplă cercetare internațională, la care au participat elevi, profesori, consilieri din cele 5 țări, cercetare coordonată de Universitatea Derby.

În România, cercetarea, organizată după exigențe metodologice riguros- științifice ale partenerilor de la Universitatea din Derby, a cuprins:

 • un studiu online (survey), la care au răspuns 44 practicieni consilieri școlari, oferind informații cu privire la organizarea, desfășurarea activității de consiliere școlară la nivelul CMBRAE, precum și despre alte aspecte privind calitatea în activitatea de consiliere și orientare
 • un focus grup cu 8 elevi de 13-15 ani, dintre care 2 elevi cu CES, care a fost condus de prof. consilier Oancea Ana Maria și s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 311
 • un focus grup cu 10 practicieni, profesori consilieri școlari, specialiști, cercetători și stakeholders din București, coordonat de expert consilier Marcela Claudia Călineci, la CMBRAE București

GHIDUL DE DEZVOLTARE A CARIEREI pentru profesori și consilieri

Repere ale ghidului

Descărcați prezentarea

Ghidul, realizat de prof. Ronald Sultana (Universitatea din Malta), pe baza studiilor elaborate in cadrul proiectului, oferă soluții practice și inovative pentru asigurarea calității în activitatea de consiliere și orientare din școală.

 • Pentru asigurarea calității în consiliere avem nevoie de resurse, informații, experți, rețea, coordonare/ management, repere/ standarde de calitate;
 • Abilitățile de consiliere ale practicianului sunt fundamentale în activitatea de consiliere și orientare;
 • Practicianul trebuie să cunoască: piața muncii, surse de informare, furnizori de educație, furnizori de consiliere (să se up-dateze permanent!);
 • Fiecare unitate de învățământ trebuie să dezvolte programe coerente de orientare și consiliere a copiilor și adolescenților.

PILOT ACTIONS ROMANIA

În cadrul unor activități complexe, provocatoare și creative, CMBRAE a pilotat două dintre rezultatele proiectului, pentru a evalua utilitatea și eficiența acestora la nivelul rețelei de consilieri școlari bucureșteni, precum și pentru a transmite o imagine cât mai acurată cu privire la rezultatelor obținute prin proiect.

1. Web MAP ROMANIA

Un număr de 14 consilieri bucureșteni au contribuit la pilotarea și îmbogățirea acestui instrument, adăugând experiențe personale în domeniul consilierii și orientării școlare, modele de activități și filme de prezentare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, pentru a crea o primă hartă a serviciilor de consiliere a carierei furnizate prin rețeaua CMBRAE în București, România.

Școlile implicate în pilotarea WEB MAP Romania

Cabinte școlare și interșcolare

1. Școala Gimnazială Nr. 311
2. Școala Gimnazială Nr. 117
3. Școala Gimnazială Nr. 195
4. Școala Gimnazială Leonardo da Vinci
5. Școala Gimnazială Tudor Arghezi
6. Școala Gimnazială Ferdinand I
7. Școala Gimnazială Nr.6
8. Școala Gimnazială Nr.7
9. Grădinița Nr. 122
10. Școala Gimnazială Nr. 190
11. Colegiul Național Gheorghe Lazăr
12. Colegiul Național Emil Racoviță
13. Școala Gimnazială Liviu Rebreanu
14. Școala Gimnazială Constantin Brâncuși
15. Școala Gimnazială Nr. 179
16. Școala Gimnazială Nr. 280

Consilieri școlari CMBRAE

1. Ana Maria Oancea
2. Cristina Vasiloiu
3. Luminița Mitrofan
4. Doina Popescu
5. Pancu Enache Mihaela Aurelia
6. Prodan-Hora Ioana-Alina
7. Ionela Stan
8. Irina de Hillerin
9. Silvia Nicolescu
10. Cristina Gunea
11. Mioara Peleanu
12. Iulia Ghimpe
13. Filip Violeta

Am apreciat prezentările video personale, creative și motivatoare prin care colegii noștri, profesori consilieri școlari din rețeaua CMBRAE și-au prezentat munca, activitățile realizate, proiectele de succes și rezultatele obținute în consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Din feedback-urile primite de la practicienii participanți au reieșit:

 • utilitatea acestui instrument pentru părinți și comunitate, pentru persoanele ce doresc să acceseze servicii de consiliere și orientare la școala de reședință și cărora le poate fi utilă o primă întâlnire online cu profesorul consilier.
 • utilitatea instrumentului în ce privește promovarea serviciilor de consiliere școlară.
 • necesitatea ca fiecare cabinet de consiliere școlară să aibă un asemenea loc pe harta serviciilor de consiliere a CMBRAE.

2. WORKSHOP pe baza Ghidului
”Enhancing the Quality of Career Guidance in Secondary Schools”- prof. Ronald Sultana

În cadrul unui atelier de lucru, prof. consilier Marcela Clauda Călineci, a dezbătut principiile ghidului realizat de prof. Ronald Sultana, identificând implicațiile practice ale acestuia la nivelul activității de consiliere școlară. Cum ar putea să fie folosite direcțiile de asigurrarea calității, astfel încât activitatea de consiliere să fie de calitate, iar beneficiarii serviciilor de consiliere, mulțumiți?

Resursele oferite au fost puse la dispoziția participanților, consilieri școlari din rețeaua CMBRAE, constituind elemente utile în optimizarea practicii de la cabinete.

 REZULTATELE DEZBATERII/atelierului de lucru

CALITATEA ÎN CONSILIERE. Nevoile noastre

 • nevoia de standarde clare pentru calitatea în activitatea de consiliere școlară
 • nevoia constituirii unui for/colegiu al consilierilor școlari
 • nevoia de acreditare unitară
 • nevoia unui cod etic în consilierea școlară

VIZIBILITATE/ DISEMINARE

În cadrul Conferinței Internaționale Policies and Practicies for the Prevention of Early School Leaving- EMPAQT, Istanbul, Maltepe University, 2-4 May 2018, echipa CMBRAE a promovat activitatea MY Future în sesiunea de postere, prezentând activitățile derulate la nivelul parteneriatului.

Promovarea proiectului MY FUTURE s-a realizat și prin publicarea a două articole, în Revista de consiliere a CMBRAE, Nr. 3 și Nr. 4. (www.cmbrae.ro)